Hållbar svensk fiskindustri

Välkommen till hemsidan av Bright Water Fish.

Bolagets mål är att skapa lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden.

Bright Water Fish vill skapa hållbar fiskindustri.
För levande hav och vattendrag.

Djurvänligt.
Med ny teknologi.

Bolagets verksamhet består av att bygga upp en miljövänlig fiskodling i Storsjön i Jämtland och en miljövänlig fiskodling i Lysekil.

 

 

NYTT

Nytt: (2017-09-30)
Miljööverdomstol (Svea Hovrätt) meddelar sitt beslut avseende
fiskodling i Vejmon ca inom 6 veckor.
Ungefär i början av november.

Mallet, legal code and scales of justice. Law concept, studio shots

 

Nytt: (2017-08-21)

ladda ned

INFO: Planer kring produktion av färsk sjömat i Lysekil.
TILL ALLA INTRESSERADE I LYSEKIL.

Läs mer under rubriken Aktuellt.
*****

 

Hav

”Bright Water” betyder klart vatten och symboliserar vårt intresse
att värna miljön i vår verksamhet.

Bright Water Fish ämnar bli den främsta hållbara producenten
av högkvalitativ svensk sjömat.

Vi jobbar för Östersjön.
Och numera även för Skagerrak och Kattegatt!

KAN MAN ÄTA FISK OCH SKYDDA HAVET?

Jodå, det kan man faktiskt.

Bright Water Fish saluför miljövänliga, speciellt Östersjövänliga, seafood-produkter. Östersjön har ett problem: fosfor. Det finns helt enkelt för mycket fosfor i havet. Genom att använda Östersjöbaserad fosfor i fiskuppfödning, kan man minska fosfor i havet genom att odla fisk.

Fosfor 1

Vi saluför seafood-produkter som baseras på denna metod. Och du kan skydda Östersjön genom att välja våra seafood-produkter.

Nu utvecklar vi det samma koncept även i Lysekil genom att tillsammans med vår leverantör att ta fram ”Skagen”-fiskfoder – som vi kallar det.
Och du kan skydda Skagerrak och Kattegatt genom att välja våra seafood-produkter.

IntygBild ovan: Vi utvecklar ständigt vår kunskap om miljö.
Kursintyg utfärdats i samarbete med Göteborgs Universitet, Swemarc, Nationellt Kompetenscentrum och Jordbruksverket.

 

 

KORT OM BRIGHT WATER FISH

Bright Water Fish Sweden Ab bildades 2012 av Jussi Kähäri och har sitt säte i Krokoms kommun i Jämtland. Bolagets syfte är att bedriva fiskuppfödning, fiskförädling och därmed förenlig verksamhet.

 

Vårt koncept

Etablering av fiskuppfödning i Sverige går hand i hand med att producera bästa tänkbara kvalitet på fisken, ge minst miljöpåverkan genom bättre kontroll och kortare transportavstånd, vilket sammantaget ger högre lönsamhet och mindre miljöpåverkan.

Bild1Bild: Sammanfattning av miljöfördelar av vårt koncept.

Detta är alltså ett miljöprojekt som har ett mål att leda till ett hållbart system för produktion av sjömat genom väsentligt mindre miljöpåverkan.Våra verksamhetsorter ska utgöra en ledande miljövänlig hållbar verksamhet.


Läs vidare:

Läs här om miljöeffekter av fiskodling i sötvatten enligt Nationellt Kompetenscentrum för vattenbruk.

Bright Water Fish var också en officiell partner i ett projekt som leddes av IVL Miljöinstitut. Läs mer om detta projekt här.

Läs norsk forskningsrapport (2016) om vattenbrukets miljöeffekter här.

Läs mer under Vår vision.

Du kan också läsa om oss från vår Facebook sida: Bright Water Fish.