Aktuellt

NYTT 2017-08-21 

INFO: Planer kring produktion av färsk sjömat i Lysekil.
ladda ned

TILL ALLA INTRESSERADE
SOM BOR OCH BEDRIVER VERKSAMHET I LYSEKIL.

Bright Water Fish kommer att arrangera ett infomöte till intresserade i Lysekil under hösten 2017 (utöver sedavanliga samråd).

Bright Water Fish vill bygga en s.k. semi.closed fiskodling i Lysekil och senare en fiskfabrik för produkter som förädlas lokalt. Vi hoppas att kunna anställa så många som möjligt i framtiden samt att anlita lokala företag som underleverantörer.

IMG_20170821_103301
Lysekil Skalhamn. Området har utpekats som industriområde i kommunens översiktsplan.

I samband med infomötet kommer vi att berätta närmare om våra planer, allmänt om branschen samt att samla in synpunkter från de intresserade under hösten 2017.

Bolaget är för närvarande ett privat aktiebolag. Vi räknar med att den överlägsen största del av verksamheten finansieras av professionella aktörer. Men vi vill också veta om det finns lokalt intresse att en mindre del av bolagets aktier skulle ägas av lokala aktörer. Avsikt med detta är att bolaget vill förstärka sin lokal ankring i Lysekil.

Vi räknar med att en stor del av fisk säljes till våra egna kunder. Men vi är också intresserade att höra om det finns intresse hos lokala företag eller yrkesfiskare att köpa lokalt odlad fisk (för förädling eller för till vidareförsäljning till deras egna kunder). En lokalt odlad fisk kan vara t.ex. komplementär till sortimentet när det finns ont om fisk. Bolaget är redo att stödja på detta sätt lokala företag t.ex. genom att en viss del av fisk säljes lokalt med ett specialpris.

Vi är också intresserade av att komma i kontakt med lokala företag som är intresserade av att erbjuda sina tjänster, att hyra ut sina lokaler eller båtar osv till verksamheten. Vi vill också komma i kontakt med yrkesfiskare som kan tänka sig att erbjuda tjänster till vår produktion.

Frågor och kommentar:

Jussi Kähäri
Vd för Bright Water Fish
e-post: jussi.kahari@brightwaterfish.se
tel mob 073-831 73 56

Svensk fiskproduktion och fiskfabrik till Lysekil i samarbetet med norska aktörer.

I samband med AkvaNor 2017 har Bright Water Fish erbjudits att i samarbete med aktörer inom norsk fiskindustri att utveckla och finansiera uppbyggandet av lokal sjömatindustri i Lysekil.

Detta är naturligtvis mycket positivt.

Nu för vi närmare dialog om potentiellt partnerskap med några norska aktörer inom odlingsteknologi, förädling och finansiering.

Vårt mål är att skapa hållbar verksamhet med stark lokal anknytning och fiskfabrik
i Lysekil.

20953399_1451243131629496_6778606537982530420_n(Bild från Norges Sjömat)

 

AkvaNor mässan 15-18. augusti 2017 i Trondheim

Bright Water Fish har besökt vattenbruksmässan i Trondheim.

dav

 

dav

dav

dav

dav

hdr

 

BESLUT FRÅN MILJÖDOMSTOLEN / FISKO0DLING VID VEJMON

2017-01-25

Miljödomstolen har meddelat beslut i rubricerat ärende.

Miljödomstolen konstaterar i beslutet att en ökad produktion av matfisk i Sverige av många anses önskvärd.

Miljödomstolen godkänner lokaliseringen och medger att det finns utrymme för närsaltsutsläpp. Verksamheten utgör inte heller något hot mot dricksvattentäkter eller miljökvalitén i Storsjön.

Bolaget vill etablera ett nytt miljövänligt koncept inom vattenbruk. Bl.a. har Hav och Vattenmyndigheten i sitt yttrande skrivit till miljödomstolen att myndigheten är positivt inställda mot bolagets miljöprojekt inom vattenbruk

Miljödomstolen vill nu att bolaget ska inkomma med ytterligare kompletteringar gällande bl.a. de tekniska detaljerna i handlingarna (produktionsteknik, landbasen m.m.).

Målet har därför återförvisats till Miljöprövningsdelegationen.

Miljödomstolen godkänner principiellt denna typ av verksamhet i Storsjön. Bright Water Fish anser att beslutet är en viktig delseger i många sakfrågor men innebär samtidigt ett dröjsmål innan bolaget kan komma i gång med verksamheten.

Bolaget kommer att komplettera beslutsunderlaget med de av Miljödomstolen efterfrågade handlingarna (till Miljöprövningsdelegationen) därefter väntas ett nytt beslut inom kort.

Reportage från Sveriges Radio:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=78&artikel=6615997 


Advokat Tove Andersson, partner på Wistrand advokatbyrå (Göteborg) företräder Bolaget i Miljödomstolen.

Bright Water Fish Sweden AB har utsett advokat Tove Andersson, partner på Wistrand advokatbyrå att företräda bolaget i det pågående målet som avser fiskodling i Jämtland.

Advokat Tove Andersson är specialiserad på energi- och miljörätt.

Wistrand advokatbyrå är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik.

http://www.wistrand.se/

Östersjövänliga fiskprodukter

Bright Water Fish börjar att saluföra miljövänliga, speciellt Östersjövänliga, seafood-produkter. Mer info inom kort.

 

Salmontrout Butterfly. B Salmonfarm

 

Ny lokalitet utreds.

Bright Water Fish utreder en ny lokalitet på havet i Lysekils kommun (2015-08-01).
Anläggningen baseras på ett helt nytt miljötekniskt koncept som testats i kommersiellt sammanhang i Norge. Konceptet reducerar dramatiskt utsläpp från fiskodling.

WP_20160518_13_40_57_Pro

 

Bright Water Fish har haft ett samråd med Västra-Götalands länsstyrelse och Lysekils kommun avseende fiskodling på svenska västkusten i Lysekils kommun. (Maj 2016).

Bright Water Fish deltar i Fiskbranschens årsmöte i Göteborg (maj 2016).
http://www.fiskbranschen.se

Bright Water Fish har av miljömyndigheten beviljats ett tillstånd motsv. 2000 foderton i Storsjön i Jämtland.(Feb 2016).

Bright Water Fish samarbetar med bl.a. Vattenbrukscentrum väst.
http://vbcv.science.gu.se/ (2015)

Bright Water Fish har träffat ett föravtal med SWECO Environment avseende samarbetet kring smittskyddsfrågor i fiskodling (Maj 2015).
www.sweco.se

Bright Water Fish diskuterar om samarbete med Marin Biogas (maj 2015).
http://www.marinbiogas.se

Bright Water Fish diskuterar om samarbete med Rena Hav (april 2015).
http://www.renahav.se

Bright Water Fish och Sybimar AB (Finland) har träffat ett föravtal om teknik för att återvinna fiskavfall (slaktavfall, död fisk) för att producera bl.a. biodiesel.
http://sybimar.fi/en

 

Bolagets långsiktiga vision är att bygga en livskraftig, miljövänlig och hållbar produktion av högkvalitativ seafood i Krokoms kommun.

Vi undersöker även en möjlighet till etablering i Lysekil.

Dessa platser i Vejmon och Lysekil kommer att byggas ut så småningom under de kommande 5 åren.
Anledningen till att bolaget vill ha 2 lokaliteter nu är:

  • Stora kunder vill ha tillförlitliga leveranser av färsk fisk i stora mängder, året runt.
  • Tillståndsansökningar tar tid och utan garanten för att bolaget verkligen kommer få producera dessa mängder på sikt, blir det svårt att från start motivera kostnaden för slakteriet.
  • Den större verksamheten gör det även möjligt att investera i modern teknologi, vilket ger mindre foderspill och bättre kontroll över fisken och miljö.

Precis som inom jordbruket visar det sig att storskalighet är mer lönsamt än småskalighet.

Ett storskaligt fiskuppfödning har följande fördelar mot ett småskaligt:

  • Möjlighet att nå stora kunder
  • Mindre miljöbelastning av foderspill pga. satsningar på modern teknologi
  • Mindre miljöbelastning då flera personer med hög kompetens jobbar med detta på heltid i team, att jämföra med någon enstaka person som har det som en bisyssla
  • Mindre miljöbelastning då långtradare kan gå fullastade med fisk från slakteriet
  • Möjlighet att investera i ett slakteri som slaktar året runt och med bättre ergonomiska förutsättningar för personalen
  • Tryggare arbetsplatser
  • Mindre konjunkturkänsligt