Hållbar fiskuppfödning

Modern teknik, reducerad utsläpp, ren natur och ingen rymningsrisk.

 

11216206_783653555087946_5662723818582918191_o

Vi använder modern teknik som betyder ren natur.

 Varför i Norrland?

Uppfödning tillåts i norrländska reglerade sjöar eftersom de är näringsfattiga. Ett flertal utredningar har pekat ut ett flertal regleringsmagasin i Sverige som lämpar sig bra för fiskuppfödning. Regleringen gör att sjöarnas näringsämnen urlakas sakta över åren som går och sjöarna mår bra av tillskottet av näringsämnen.

WP_20150805_12_49_02_Pro

Den uppfödning som vi planerar är tänkt att göras med ny teknik som möjliggör uppsamling av partikulärt utsläpp. Sannolikt inget betydande sediment uppstår i botten.
De nya kassar reducerar rymningsrisken till nära noll.

 

F.d. Fiskeriverket har utpekat riksintresse för vattenbruk i Storsjön. Region Jämtland har senare konstaterat i sin utredning att Storsjön är en av de mest lämpliga för vattenbruk. Till slut har Miljöprövningsdelegationen konstaterat att verksamheten utgör inget hot mot miljön eller vattentäkter (februari 2016). Denna konklusion fastställs av Miljödomstolen i sitt beslut (januari 2017).

Man sätter ut något som kallas sättfisk i dessa. Sättfisk föds upp från rom till ca 50-100 grams storlek av en sättfiskproducent. Fisken matas med pellets där ca 30% av fodret består av marina råvaror och resten kommer från landväxter. Efter 1-2 säsonger är fisken stor nog för att slaktas. När fisken har vuxit till rätt storlek bogseras kassarna in till det tilltänkta fiskslakteriet i Trångsviken.

Under vintern rör sig fiskarna mindre och deras ämnesomsättning går ner. Således går det åt mycket lite foder under vintermånaderna samt kassarna kan placeras närmare varandra. Vattnet hålls öppet av fiskens rörelser.