Om Företaget

Bright Water Fish Sweden AB grundades av Jussi Kähäri  2012.

Bolagets mål är att skapa lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden.

Bolagets verksamhet består av att bygga upp en miljövänlig fiskodling i Storsjön i Jämtland och en miljövänlig fiskodling i Lysekil.

Sedan 2012 har följande hänt (fram till 2017):

  • bra platser för uppfödning i Storsjön har lokaliserats
  • passande fastighet för slakteri  har identifierats
  • varumärke har tagits fram och registrerats
  • Ansökningshandlingar har granskats av Miljöprövningsdelegationen (Västernorrlands län), Hav och Vattenmyndighet  samt Miljödomstolen. Samtliga dessa instanser är positivt inställda på uppfödning i Storsjön i Jämtland
  • Handlingar (avseende Vejmon) ska nu kompletteras med tekniska detaljer enligt Miljödomstolens beslut (2017-01-25).

 Hemsidan är producerad av 08ARVASi och Fredrik Arvas