Vår vision

 

 

Vi vill bli ledande inom svensk matfiskproduktion gällande:

Kvalitet
Hållbarhet
Lönsamhet

Bild1

 

Vår vision är om 5-10 år att

Det finns ett fiskförädlingscenter i Sverige där högkvalitativ fisk anländer från såväl våra egna uppfödningsanläggningar som andras för att slaktas, förädlas och skickas iväg till såväl lokala handlare som de stora marknaderna.

Våra transporter på sjö och i viss mån på land använder det biodiesel och biogas som framtagits av fiskslaktavfallet och liknande biprodukter.

Vi erbjuder dagsfärsk regnbåge, röding, lax och annan fisk av högsta kvalité till personer bosatta i Stockholm och i några andra storstadsregioner. Denna fisk har levererats med den ”gröna linjen” från vår anläggning, i fullastade lastbilar eller på järnväg.

Vi levererar vår färska fisk även till marknader längre bort och vårt varumärke är synonymt med högsta tänkbara kvalitet.

 

lysekils hamn

Bild ovan: Lysekils hamn erbjuder bra infrastruktur för processing.
(Bild: Lysekils kommun)

Vi erbjuder arbeten till 50-70 personer på våra uppfödningsplatser, slakteri och förädlingsanläggning, samt köper in tjänster från ett flertal lokala svenska företag inom bl a: bygg, el, vvs, snöröjning, fastighetsunderhåll, veterinärer, åkeri, redovisning, miljöanalys, båtunderhåll, diesel-/bensinhantering, avfallshantering och maskinoperatörer.

Ett 30-tal andra jobb har möjliggjorts utifrån personers egna drivkrafter, till följd av etableringen av den lokala fiskeindustrin i Sverige.

Vi återvinner en stor mängd fosfor från produktionen.