Till konsumenter

 

 

Varför köpa våra fiskprodukter?

Genom att köpa våra fiskprodukter, stödjer du hållbar utveckling i Sverige.

Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för Sverige.
En stor del av fisk som saluförs i Sverige – importeras. Detta påverkar även på klimatet. Genom att importera fisk, exporterar vi sysselsättning.

För att motverka de negativa konsekvenser av utländsk fisk, vill vi skapa hållbar fiskindustri – i Sverige.

Därför vill vi även värna levande landsbygd och kustsamhälle genom att skapa lokala arbetstillfällen i mindre orter utanför storstäder.

Vi har dessutom det bästa geografiska läget och kortaste avstånd till svenska marknader bland de stora verksamheter inom fiskuppfödning.Detta innebär att vårt klimatutsläpp är mindre.

Vi satsar på sjö- och havsbaserade anläggningar eftersom de har mindre ekologisk fotavtryck än motsvarande landbaserade anläggningar ur helhetssynpunkt. Men vi byggar våra anläggningar på ett smart sätt – så att vi kan radikalt minska utsläpp och dess effekter. Läs mer om oss via vår hemsida eller via facebook (Bright Water Fish)!

svenskaflaggan