Välkommen till Bright Water Fish

 

Bright Water Fish vill skapa hållbar fiskindustri med levande hav och vattendrag. Bolagets mål är att skapa lokala arbetstillfällen genom en långsiktigt hållbar och klimatsmart fiskindustri i glesbygden. Bolagets verksamhet består av att med ny teknologi bygga upp miljövänliga fiskodlingar i Sverige.