Lysekil/Slättna

 

Lysekils kommun har angivit Slättna som lämplig placeringsort för fiskodling

 

 

Lysekil Skalhamn. Området har utpekats som industriområde i kommunens översiktsplan.

Nedan finns ett par bilder från det aktuella området.

Fiskeindustrin är den traditionella industrigrenen i Lysekil.

Det handlar inte bara om att arbeta med själva fisken utan det blir ”ringar på vattnet” som skapar arbetstillfällen för företag som producerar förpackningar, transport, olika slags av servicetjänster osv.

lysekils hamn

Bild ovan: Lysekils hamn erbjuder bra infrastruktur för processing.
(Bild: Lysekils kommun)

 

Bottenundersökning

IMG_20170819_143510IMG_20170819_143445